Milan Markovič

HroMMozvod

TV LUNA vysielala na Slovensku iba dva roky za ten čas sa podarilo uviesť na jej obrazovke dva originálne zábavné programy Milana Markoviča. Štyridsaťminútový program HROMMOZVOD bol založený na tom, že moderátor nemoderoval.

Úlohy moderátora (za aktívnej účasti obecenstva) sa zakaždým zhostil pozvaný hosť.

A Milan Markovič sa stal „HROMMOZVODOM“ pre všetky témy a otázky, ktoré mu predkladal práve onen hosť. Šlo o priamy prenos.