Milan Markovič

Moji spolubývajúci

Tridsaťminútové rozhlasové libresso, približujúce obľúbené knižky moderátora Milana Markoviča (2006-2007)

„Zas je tu večer a k noci sa chýli a za nami je ďalší deň. Zamkli sme vchod do bytu, stlmili svetlo a zapli rádio. Práve včas. Idem vám predstaviť mojich spolubývajúcich“.

Týmito slovami sa začínalo raz do mesiaca večerné posedenie Milana Markoviča nad knižkami, ktoré prinášajú dobrú náladu. Pochádzajú z ľavej strany mojej rozsiahlej knižnice, v ktorej sú ubytovaní výhradne autori humoristickej literatúry.

S nápadom prišla redaktorka Jana Hevešiová a bol to veľmi dobrý nápad. Vzniklo z neho sedem dielov s rozprávaním a počúvaním tvorby ľudí, ktorých poslaním bolo vyvolávať úsmev.