Milan Markovič

Milánium

Vysielanie pre mladých, starších i pokročilých

Komponovaný deväťdesiatminútový zábavný program štartoval na Rádiu Twist 3. februára 2001. Každú druhú nedeľu o 10.10 h. s reprízou nasledujúcu sobotu o 22.30 h.

Zakaždým na inú tému, zakaždým dvaja iní spolutvorcovia, s témou súvisiaci. To sa ešte v komerčnom rádiu dalo rozprávať bez toho, aby po troch minútach musela nekompromisne nastúpiť muzika. Akákoľvek. V Milániu však aj tá musela voľajako súvisieť s témou. Nechýbali časté telefonické kontakty s poslucháčmi, vrátane rozličných súťaží.

O to všetko dbal, na scenári spolupracoval, často aj spoluúčinkoval a súčasne všetko kvalitne do éteru posielal Roman Kittler, šéf techniky, ale zároveň človek interpretačne, jazykovo (ba i výtvarne!) nadaný, a preto užitočný a úspešný.

Trojročný cyklus bol ukončený 25. 1. 2004.

Beseda

tu vidíte len šiestich

Ale dovedna ich bolo 236