Milan Markovič

Moja vec

Tento program vznikol vlastne ako produkt stávky. Komerčné televízie zákonite žijú z reklám, čo síce prospieva vedeniu, ale ubližuje programu tým ustavičným kúskovaním. Preto som rozmýšľal, ako sa tomuto znervózňujúcemu faktu vyhnúť. A prišiel som na to. TV LUNA som ponúkol päťminútový televízny fejtón, do ktorého sa nikdy nemohlo podariť vsunúť reklamu.

Program bol založený na viacvýznamovosti slov, ktoré boli nosnou témou. Tento v televízii ojedinelý žáner bol úspešný najmä vďaka režijným nápadom Vlada Fischera (viď napríklad obrazové rozdiely medzi priamou rečou a vysvetlivkami „v zátvorkách.“)