Milan Markovič

Pod pyramídou

Najprv to boli VARIÁCIE – nedeľný predpoludňajší zábavný program, ktorý roku 1976 vystriedal Panorámu uvádzanú pánmi Františkom Dibarborom a Petrom Hrnčiarom. Počnúc rokom 1987 predstavila rozhlasová Redakcia zábavných žánrov novinku: osemdesiatpäťminútový zábavník POD PYRAMÍDOU. Raz do mesiaca – vždy od 10.35 do 12.00 priam preľudnené štúdio 5 privítalo Milana Markoviča a Petra Breinera (za klavírom istý čas sedeli aj Ivan Mizera a Jaroslav Filip) a variabilný počet hostí. 

Táto asi vôbec prvá rozhlasová talk-show na Slovensku so silnou príchuťou politického kabaretu (a to ešte pred novembrom 1989!!) bola vlastne predchodkyňou televíznych Večerov MM, o ktorých sa čo-to možno dozvedieť na inej stránke.

Štúdio 5 v nedeľu predpoludním. Nie každému sa Pod pyramídou ušla stolička.
Štúdio 5 v nedeľu predpoludním. Nie každému sa Pod pyramídou ušla stolička.

dobre sa započúvajte - toto je naozaj

To najlepšie z najlepšieho

Rozhlas na Internete

Miloš Pietor, veľká postava slovenského divadla, múdry a vtipný človek, mi raz povedal: „Pamätaj, Milan, raz aj rozhlas bude mať obraz – a to je koniec televízie.” Miloš už nie je medzi nami, ale i zásluhou tohto nehynúceho výroku naňho nikdy nespomínam so smútkom.
Mám dokonca dojem, že prvá časť tejto jeho prognózy sa práve v tejto chvíli naplnila.

toto bol

tím ľudí stojacich za Pyramídou